Asiantuntijat

Mira Kajo

Rauhanteknologiat ja paikkatieto
mira.kajo@saferglobe.fi

Mira Kajo on ollut vierailevana tutkijana SaferGloben alaisuudessa vuodesta 2018. Hänen tutkimusalueensa koskee rauhanteknologioita, joita hän tarkastelee erityisesti paikkatiedon näkökulmasta. Kajo on työskennellyt paikkatiedon parissa Seattlessa, Yhdysvalloissa Marine Conservation Instituutissa sekä Nairobissa, Keniassa IGAD Climate Prediction and Application -keskuksessa osana EU:n MESA-projektia.
Kajon kiinnostuksen kohteet liittyvät vahvasti paikkatietoon, avoimeen lähdekoodiin sekä tiedon visuaaliseen esittämiseen. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri pääaineenaan kehitysmaantiede, minkä lisäksi hän on suorittanut geoinformatiikan sivuainekokonaisuuden.

Johannes Lehtinen

EU, demokratia ja turvallisuus
johannes.lehtinen@saferglobe.fi

Johannes Lehtinen on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hän on aikaisemmin toiminut SaferGlobessa tutkijana ja projektikoordinaattorina sekä toimittanut Suomen asevalvontaraporttia. Lisäksi hän on työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa ja Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa TAPRI:ssa. Lehtinen kuuluu The Ulkopolitist -verkkojulkaisun toimituskuntaan. Hänellä on kokemusta luottamustoimista kansalaisjärjestöistä ja yliopistohallinnosta muun muassa Tampereen yliopiston hallituksesta. Hänen tutkimusintressinsä koskevat Euroopan integraatiota, demokratiakehitystä EU:ssa, eurooppalaista turvallisuuspolitiikkaa ja asevientiä.

Mirva Salminen

Muuttuva turvallisuus
mirva.salminen@saferglobe.fi

YTM Mirva Salminen työskentelee tutkijana Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Hänen tämänhetkinen tutkimusprojektinsa keskittyy digitalisaatioon ja kyberturvallisuuteen Euroopan pohjoisilla alueilla. Samalla Salminen valmistelee turvallisuuden kaupallistumista ja kyberturvallisuutta käsittelevää väitöskirjaa Lapin yliopistoon – aiheista hän on kirjoittanut tärkeimmät julkaisunsakin. Ennen nykyistä tehtäväänsä Salminen on työskennellyt tutkijana / asiantuntijana turvallisuuteen liittyvissä projekteissa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Opintonsa hän on Suomen ohella suorittanut Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

SaferGloben toiminnassa Salminen on ollut mukana vuodesta 2010 lähtien. Hallituksen jäseneksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. SaferGloben projekteista Salminen on ollut vahvimmin mukana IECEU-hankkeessa kehittämässä tutkimusviitekehystä Euroopan Unionin kriisinhallinnan kyvykkyyksien vertailemiseksi. Fellows-verkostossa hänen laaja-alaista osaamistaan voidaan hyödyntää muuttuvan turvallisuuden monilla osa-alueilla.

Kari Paasonen

Kvantitaatinen tutkimus, asekauppa, asevalvonta
kari.paasonen@saferglobe.fi

Kari Paasonen toimii SaferGlobessa kvantitatiivisen tutkimuksen ja tiedon visualisoimisen asiantuntijana. Hän on toiminut SaferGloben asiantuntijana vuodesta 2014. Hän on ollut mukana monissa ajatushautomon projekteissa, jotka ovat käsitelleet työttömyyden ja turvattomuuden yhteyttä, Euroopan maiden asekauppaa, EU:n turvallisuusympäristöä, EU:n kriisinhallinnan kyvykkyyksiä (IECEU-hanke) sekä tiedon esittämistä interaktiivisilla kartoilla.

Paasonen on toiminut SaferGloben toiminnanjohtajan sijaisena vuosina 2019–2020 sekä SaferGloben julkaiseman Suomen asevalvontaraportin päätoimittajana. Koulutukseltaan Paasonen on filosofian maisteri pääaineena maantiede. Paasonen työstää väitöskirjaa Tampereen rauhan ja konflintintutkimuskeskuksessa TAPRIssa työttömyyden ja poliittisen väkivallan välisestä suhteesta.

Peppi Heinikainen

Rauhanprosessit ja konfliktinratkaisu
peppi.heinikainen@saferglobe.fi

Peppi Heinikainen on SaferGloben asiantuntija, jonka erikoisalaa ovat konfliktinratkaisu, rauhanprosessit, suurvaltanäkökulmat sekä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Hän on opiskellut Eurooppa-opintoja Maastrichtin yliopistossa erikoistuen EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Lontoon King’s Collegen kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ohjelmasta. Lopputyönsä Heinikainen kirjoitti rauhanprosessien vaikeuksista Syyriassa ja Ukrainassa.

Heinikainen on työskennellyt Euroopan parlamentissa, Maahanmuuttovirastossa, konsulttina Brysselissä Miltton Europella sekä Kymenlaakson liitolla. Parhaillaan hän tekee tohtorin tutkintoa Tampereen yliopiston TAPRI:ssa suurvaltojen ja alueellisten valtojen rakentavista toimista konflikteissa.

Niina Mäki

Rauhanteknologiat ja vastuullinen muotoilu
niina.maki@saferglobe.fi

Niina Mäki on palvelumuotoilija, joka on tutkinut tekoälyä hyödyntävien rauhanteknologioiden tulevaisuuden mahdollisuuksia ja vastuullista muotoilua. Hänellä on yli vuosikymmenen mittainen kokemus yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kestävän kehityksen asiantuntijatehtävistä. Aiemmin kansalaisjärjestöissä ja YK:n kehitysohjelma UNDP:llä Pekingissä ja New Yorkissa työskennelleellä Mäellä on maisterin tutkinto kulttuuriantropologiasta Oulun yliopistosta ja YAMK-tutkinto palvelumuotoilusta Laureasta. Tällä hetkellä hän työskentelee viestintätoimisto Kaiku Helsingissä.

Mäki on toinen Palvelumuotoilu järjestöissä -verkoston perustajista. Hän innostuu tulevaisuuksien ennakoinnista ja inhimillisistä digitaalisista palveluista. Mäki uskoo, että muotoiluajattelulla voidaan löytää uusia näkökulmia myös maailman visaisimpiin ongelmiin. Muotoilun lisäksi hänen erityisosaamisaluetta ovat kestävä kehitys, kehityspolitiikka ja -rahoitus sekä vaikuttajaviestintä.

Tuomas Paasonen

Rauhanteknologiat
tuomas.paasonen@saferglobe.fi

Tuomas Paasonen on vieraileva rauhanteknologioiden asiantuntija. Paasosella on yli kymmenen vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä eri rooleissa. Hän on työskennellyt niin ohjelmoijana, tiiminvetäjänä kuin rekrytoijana. Paasosen päivätyö on Futurice Oy:n HR:ssä, työkulttuuri-insinöörinä.

Rauhanteknologioiden kanssa Paasonen on työskennellyt vuodesta 2018. Hän on vetänyt tai mentoroinut hankkeita ja tapahtumia, joissa on muun muassa selvitetty koneälyn ja datan visualisoinnin hyödyntämistä rauhan rakentamisessa. Hänen sydäntä lähellä ovat erityisesti käytännön sovellukset, joissa jo vakiintuneita teknologioita hyödynnetään konkreettisten ongelmien ratkaisuun. Koulutukseltaan Paasonen on sähkötekniikan diplomi-insinööri.

Markus Latva-aho

Muuttuva turvallisuus
markus.latvaaho@saferglobe.fi

Markus Latva-aho tekee väitöstutkimusta Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella. Väitöstutkimus käsittelee yhteiskunnan laajaa turvallisuuskäsitettä, varautumista ja yhteistoimintaa kriiseissä. Hänellä on kokemusta sekä yksityiseltä turvallisuusalalta että viranomaisena Helsingin pelastuslaitoksella. Latva-aholla on vahva osaaminen suomalaisesta viranomaistoiminnasta, turvallisuusjohtamisesta ja riskienhallinnasta.

Latva-aho on pelastustoimen asiantuntijana ollut mukana sekä kotimaisissa ministeriöiden ja viranomaisten työryhmissä että kansainvälissä TKI-projekteissa. Hän on kiinnostunut muuttuvasta turvallisuustilanteesta ja mahdollisuuksistamme vastata globaaleihin kysymyksiin. Kiinnostusta on erityisesti organisaatiokulttuuriin ja yksilön toimintaan pedagogisesti vaikuttamisessa. Yhteiskunnan ja yksilöiden resurssit ovat rajalliset. Meidän tulee kehittää toimivia ja tehokkaita tapoja vastata nopeaan turvallisuuden muutokseen. Laajan turvallisuuden lisäksi tekniset hankkeet ja niissä mukana oleminen on kiinnostavaa.

Jenniina Kotajoki

Rauhan- ja konfliktintutkimus
jenniina.kotajoki@saferglobe.fi

Jenniina Kotajoki on väitöskirjatutkija Uppsalan yliopistossa rauhan- ja konfliktintutkimuksen laitoksella. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät kansainvälisiin interventioihin, ei-valtiollisiin väkivaltaisiin toimijoihin ja oikeusvaltiokehitykseen konfliktivaltioissa. Väitöskirjassaan Kotajoki tutkii YK:n ja ei-valtiollisten väkivaltaisten toimijoiden suhdetta keskittyen rauhanturvaoperaatioihin. Hänellä on kokemusta muun muassa tutkimus-, hankehallinto- ja evaluointityöstä YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavassa toimistossa (UNODC), Ruotsin rikosseuraamuslaitoksella ja Tukholman kansainvälisessä rauhantutkimusinstituutissa (SIPRI). Kotajoki on työskennellyt muun muassa Somaliassa ja Kosovossa.

Aleksi Rantaniemi

Teknologiat ja rauhantyö
aleksi.rantaniemi@saferglobe.fi

Aleksi Rantaniemi on väitöskirjatutkija uusiseelantilaisen Waikaton yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän on kiinnostunut kehittyvistä teknologioista ja rauhantyöstä. Rantaniemen tutkimus käsittelee autonomisten asejärjestelmien kehitykseen liittyviä turvallisuuspoliittisia kysymyksiä ja sääntelyn problematiikkaa. Hänellä on EU-politiikan maisterin tutkinto Amsterdamin yliopistosta ja kansainvälisen liiketoiminnan maisterin tutkinto Vaasan yliopistosta. Rantaniemen tausta on yhdistelmä tutkimusta, kansainvälistä politiikkaa ja liiketoimintaa, sillä hänellä on työkokemusta vienninedistämisestä ja asiantuntijatehtävistä suurlähetystössä sekä konsultointitehtävistä IT-alalla.

Laura Sulin

Rauhan- ja konfliktintutkimus, 1325-tematiikka
laura.sulin@saferglobe.fi

Laura Sulin työskentelee tutkijana Centre for Trust, Peace & Social Relations, Coventryn yliopistossa Iso-Britanniassa. Hänen tutkimusalueisiin kuuluu laaja-alaisesti rauhan ja turvallisuuden asiat, keskittyen erityisesti konfliktien ratkaisuun, YK:n naiset, rauha ja turva (1325) -päätöslauselmaan, tasa-arvon asioihin kansainvälisen turvallisuuden näkökulmasta sekä intersektionalisuuteen. Sulin on erityisen kiinnostunut miten rauhaa rakennetaan ruohonjuuritasolla, sekä naisten roolista rauhan rakentamisessa. Hänen viimeisin tutkimusprojekti oli British Councilin rahoittama sukupolvien välisen kulttuuriperinnön tutkimus Länsirannalla, Palestiinassa. Tällä hetkellä hän viimeistelee väitöskirjaansa YK:n 1325-päätöslauselman implementoimisesta.

Sulinilla on maisterintutkinto konfliktintutkimuksesta London School of Economics & Political Science -yliopistosta, sekä kandintutkinto politiikasta ja kansainvälisistä suhteista Aberdeenin yliopistosta.