IECEU: Improving the Effectiveness of Capabilities in EU Conflict Prevention

IECEU-LOGO2SaferGlobe osallistuu Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoimaan kansainväliseen IECEU (Improving the Effectiveness of Capabilities in EU Conflict Prevention) –tutkimusprojektiin. SaferGlobe on kehittänyt projektin käsitteellisen viitekehyksen ja on keskeisessä roolissa projektia.

Hankkeen tavoitteeksi on asetettu uusien lähestymistapojen sekä ratkaisujen kehittäminen, jotta EU kykenee vastaamaan yhä paremmin tulevaisuuden haasteisiin sekä kriiseihin. IECEU –hankkeen tarkastelun kohteena on erityisesti EU:n kyky ehkäistä konflikteja, suorittaa siviili- ja sotilaallista kriisinhallintaa sekä rakentaa rauhaa. Pyrimme paremmin ymmärtämään konfliktinehkäisyn ja siviilikriisinhallinnan vaikuttavuutta sekä vahvistamaan Euroopan unionin ulkoturvallisuuden toimintoja.

IECEU -hankkeessa analysoidaan siviilikriisinhallinnan missioiden ja kriisinhallintaoperaatioiden vaikuttavuutta. Kattavan analyysin kautta voidaan löytää keinoja, joita hyödyntämällä EU pystyy lisäämään suorittamiensa tehtävien vaikuttavuutta tulevaisuudessa. IECEU -hanke kehittää organisaatioiden välistä yhteistyötä ja pyrkii laatimaan suosituksia, joiden avulla EU pystyy paremmin takaamaan yhteiskunnallisen vakauden pitkällä aikavälillä.

Hankekonsortioon kuuluu yksitoista organisaatiota seitsemästä eri maasta ja mukana on sekä siviili-, tutkimus-, että sotilasorganisaatioita. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy toimii hankkeen koordinaattorina ja partnereina Suomesta mukana ovat Kriisinhallintakeskus, Puolustusvoimien kansainvälinen keskus sekä SaferGlobe-ajatushautumo.

Suomalaisvetoinen Euroopan Unionin Horizon 2020 puiteohjelmasta rahoitettu IECEU –hanke on käynnistynyt toukokuussa 2015 ja se tulee kestämään aina vuoden 2018 helmikuuhun saakka.

http://www.ieceu-project.com/

Hankekonsortio