EU:n Globaalistrategia ja kriisinhallinta

Turvallisuusympäristön muutoksesta uudistettuun kriisinhallintaan

Euroopan unioni on kehittänyt valmiuksiaan sekä sotilaallisessa kriisinhallinnassa että siviilikriisinhallinnassa viime vuosikymmenen alusta lähtien. Vuonna 2015 alkoi prosessi, jonka päätteeksi vuoden 2016 kesäkuussa hyväksyttiin EU:n uusi Globaalistrategia. Se määrittänee EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaviivoja pitkälle 2020-luvulle.

EU on mittasuhteiltaan globaali suurvalta, joka toimii kuitenkin usein vain pienellä jalanjäljellä kansainvälisissä turvallisuuskysymyksissä ja rauhanrakentamisessa. Osaksi tämä johtuu EU:n jäsenmaiden erimielisyyksistä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta. Lisäksi aktiiviselle eurooppalaiselle turvallisuuspolitiikalle ei pitkään aikaan vaikuttanut olevan erityistä tarvetta.

Viime vuosina tapahtuneet turvallisuusympäristön muutokset ovat yksi taustatekijä, joka on johtanut Globaalistrategian laatimiseen. Tämä hanke esittelee EU:n Globaalistrategiaan sekä EU:n konfliktinehkäisyä kehittävään IECEU-tutkimushankkeeseen pohjautuen EU:n mahdollisuuksia reagoida ulkoisen turvallisuuden uhkiin. Materiaali sisältää sekä analyysejä että tiedottavaa aineistoa, ja se on suunnattu laajalle yleisölle.

Yhteistyössä