Tietoa hankkeesta

Euroopan unioni aseviejänä – tilastollinen kehitys ja aseviennin suhde rauhanpolitiikkaan

Asevienti on osa valtioiden harjoittamaa ulkopolitiikkaa. Politiikan osa-alueena se on usein pimennossa. Tähän vaikuttaa esimerkiksi yritysten pyrkimys varjella liikesalaisuuksiaan. Samalla kuitenkin asevienti vaikuttaa huomattavissa määrin kohdealueidensa voimatasapainoon. Sillä saattaa olla alueellista vakautta ylläpitäviä tai vakautta uhkaavia seurauksia riippuen siitä, millä tavoin aseiden loppukäyttäjä käyttää aseellista voimaansa. Siten asevientipolitiikka ei ole merkityksetön ulkopolitiikan osa-alue, vaikka se onkin usein lähes näkymätöntä.

Myös EU:ssa asevientipolitiikka on huomioitu osana yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sitä säätelee Euroopan unionin neuvoston yhteinen kanta, joka määrittelee kahdeksan kriteeriä, joita valtioiden on tarkasteltava asevientilupia myönnettäessä.[1] Yhteisen kannan kahdeksan kriteerin noudattamisen käytännöt vaihtelevat.[2] Sen vuoksi EU-maiden asevientipolitiikka ei tavoitteesta huolimatta ole täysin yhdenmukaista.

Myös avoimuus jää usein puolitiehen. EU on yleensä julkaissut asevientiä koskevan vuosikertomuksensa tarkasteluvuotta seuraavan vuoden lopulla. Viimeisenä kahtena vuotena julkaisu on viivästynyt kuukausilla. Vuotta 2013 koskeva 16. vuosikertomus julkaistiin maaliskuussa 2015.[3] Vuotta 2014 koskeva 17. vuosikertomus julkaistiin toukokuussa 2016.[4] Siten raporttien sisältämät varhaisimmat tiedot olivat julkaisuhetkellä yli kaksi vuotta vanhoja.

Tämä julkaisu paikkaa EU:n viivästyneen raportoinnin jättämää aukkoa tarkastelemalla pääsääntöisesti viiden EU-maan, Espanjan, Ranskan, Ruotsin, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan, myöntämiä asevientilupia. Maat on valittu sillä perusteella, että ne ovat ensinnäkin merkittäviä aseviejiä ja toiseksi ne julkaisevat kansalliset asevientiä koskevat vuosiraporttinsa hyvissä ajoin tarkasteluvuotta seuraavana vuotena, maaliskuun ja heinäkuun välillä. Niiden myöntämien vientilupien yhteenlaskettu arvo kattaa myös säännöllisesti noin 70-80 prosenttia koko EU:n myöntämistä vientiluvista. Siten niiden julkaisemat tiedot mahdollistavat sekä mahdollisimman ajantasaisen että kattavan analyysin.

Raporttimme tiedot perustuvat vuoden 2015 osalta edellä mainittujen maiden kansallisiin asevientiä koskeviin raportteihin. Vuosien 2008-2014 osalta tilastotiedot on koottu EU:n asevientiä koskevista vuosikertomuksista.

Menetelmät

Tekijät & linkkejä

Yhteistyössä