SaferGlobe Finland ry:n syyskokous 29.10.2016, klo 12

KOKOUSKUTSU
SaferGlobe Finland ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 29.10.2016 kello 12 ajatushautomon toimistolla osoitteessa Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömuutos ja sääntömääräiset asiat. Jäsenet saavat esityslistan ja liitteet pyytämällä sähköpostista toimisto[a]saferglobe.fi. Hallitus

10 vuotta ydinterrorismin vastaisen globaalialoitteen (GICNT) perustamisesta

Julkaisutiedote 3.6.2016

gicnt_kansiYdinterrorismin vastainen globaalialoite (The Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism, GICNT) perustettiin Venäjän ja Yhdysvaltain yhteistyön pohjalta vuonna 2006. Sen tarkoituksena on estää ydin- ja radioaktiivisten aineiden käyttö terroristisiin tarkoituksiin ja varautua tilanteisiin, jossa nämä aineet ovat joutuneet valvonnan ulkopuolelle.

Tämä raportti arvioi aloitteen saavutuksia ja haasteita sen ensimmäisen vuosikymmenen aikana ja suhteessa laajempaan kansainväliseen ydinturvaregiimiin. Raportti pohtii myös GICNT:n tulevaisuutta. Raportti on tehty yhteistyönä suomalaisen SaferGloben sekä hollantilaisen CCSL (Centre for Conflict and Security Law) -tutkimusinstituutin kanssa. Raportin tilaajina ovat Hollannin ja Suomen ulkoministeriöt.

Lue raportti täältä.

Seminaariraportti: työllisyyden ja turvallisuuden suhde monimutkainen

SaferGlobe järjesti huhtikuun alussa seminaarin otsikolla ”Näkökulmia työllisyyteen, tt_seminaariraportti_kansiturvallisuuteen ja maahanmuuttoon — onko näiden välillä yhteyttä?”. Seminaarin keskeisen sisällön tiivistävä seminaariraportti on nyt luettavissa tästä.

Seminaarissa pohdimme, voidaanko työllisyyttä lisäämällä lisätä turvallisuutta. Seminaarin puhujista erikoistutkija Maili Malin lähestyi aihetta maahanmuuttajien ja työllisyyden näkökulmasta, yliopistotutkija Mikko Aaltonen kriminologian näkökulmasta ja kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen radikalisoitumisen ehkäisyn näkökulmasta.

Seminaari toteutettiin osana SaferGloben hanketta Työllistymisen merkitys turvallisuusnäkökulmasta. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.